Study in United Kingdom

Dear visitior, this page is an information page for Turkish market. So, the rticle below is in Turkish. If you would like to get more information about studying in UK, please don't hesitate to contact us.

Neden İngiltere'de eğitim almalıyım? 

İngiltere, Avrupa'nın ve Dünya'nın uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 

İngiltere’nin tercihlerde ilk sırada olmasının nedeni; İngiliz eğitim kurumlarının sahip olduğu yüksek kalitedir.

İngiltere’de bir çok popüler okul dünya sıralamalarında da en üstlerde yer almaktadır. Dünya sıralamalarında yer alan İngiliz üniversitelerine örnek vermek gerekirse, Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Imperial College, London School of Economics, Kings College, Nottingham Universitesi, Bristol Üniversitesi, Bath Üniversitesi, Exeter Üniversitesi sayabiliriz.

İngiltere’de üniversite ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin, eğitimleri sona erdiğinde yasal olarak 1 yıl çalışma izinleri vardır. 

İngiltere Yaz Okulları :

İngiltere Yaz okullarına katılan öğrenciler ailelerinden ilk defa bu kadar uzakta olma deneyimi yaşarken, bazı okulların sunmuş olduğu, çocuk ve velilerinin birlikte katılabildiği yaz okulu programları da son yıllarda ilgi çekmektedir.

Bazı İngiltere yaz okulu programlarında kredili ders sisteminin olması ve öğrencilerin yaz okulunda aldıkları dersleri, ülkelerine döndüklerinde okullarında saydırabilmeleri de yaz okulu programlarını cazip hale getirmektedir.

İngiltere'de Aktiviteli Yaz Kampları:

İngiltere Aktiviteli yaz okullarında öğrenciler sabahtan öğlene kadar İngilizce eğitimi alırlar, öğleden sonraları ise aktivitelere katılırlar.

İngiltere yaz okullarında, İngilizce dersleri, okuma, yazma, dinleme ve konuşma üzerinedir. 

Öğleden sonraları ise öğrenciler, aktivitelere katılırlar. Bu aktivitelere örnek olarak; Tenis, Futbol, Dans, Drama örnek gösterilebilir. Ayrıca hafta içleri yarım gün, hafta sonları ise tam gün geziler düzenlenir. 

İngiltere Yaz Okullarında, aktiviteli yaz okullarının bir kısmı üniversite kampüslerinde düzenlenir. 

Öğrenciler üniversite yurtlarında konaklar.  Aile yanında konaklama da aktiviteli yaz okullarında yaygındır.

Aile ve Çocuk Programları :

Bu programlara aileleri ile birlikte katılan öğrenciler kendi yaş grupları ile birlikte İngilizce eğitimi alır ve aktivitelere katılır. 

Çocukları ile birlikte programa katılan anne ve babalar ise yine kendi yaş grupları ile birlikte İngilizce ders alabilmektedir.

Aile ve çocuklar aynı yerde konaklayabilir.

Aile çocuk programlarına katılabileceklerin yaşları 8 – 17 arasında değişmektedir.

İngiltere’de Dil Okulları

Genel İngilizce:

İngiltere Dil okullarında sunulan Genel İngilizce Programları'nda, öğrenciler okuma, yazma, dinleme ve konuşma üzerine eğitim alırlar. 

İngiltere Dil okullarında sınıflar genellikle 10 - 12 kişiliktir..

Öğrenciler Genel İngilizce eğitimini Kolej bünyesinde ya da bir üniversitenin dil departmanında alabilirler.

Dersler her Pazartesi başlar. 

Öğrenciler, eğitimleri bittiğinde okul tarafından onaylanan sertifikalarını alırlar.

Yoğun İngilizce:

Bu programların süresi haftada 25 saat ile 30 saat arasında değişmektedir.

İngiltere Dil Okullarında sunulan, Yoğun İngilizce programları genellikle dil eğitimi için İngiltere'de uzun süre bulunamayacak öğrenciler arasında tercih edilir. 

İngilizce seviyesi düşük olan ve üniversite veya master eğitimine yurtdışında ya da İngilizce eğitim alacağı bir programda devam edecek öğrenciler de dil yeterliliklerini üst seviyeye çıkarmak için bu programları tercih eder.

Programlar Genel İngilizce programlarında olduğu gibi esnek başlama tarihlerine sahiptirler.

Uzun Dönem Paket Programları :

Uzun dönem paket programlarının süresi genellikle minimum sekiz haftadır.

Öğrenciler programa başlangıç seviyesinden itibaren kayıt olabilirler. 

IELTS Hazırlık Programları :

IELTS sınavı; İngiltere'de üniversite eğitimi almak isteyen, master başvurusu yapacak olan ya da sertifika programlarına katılacak öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak için girdiği sınavdır.

Bu programa katılmak isteyenlerin belli bir düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmalıdır.

İngiltere'de IELTS Hazırlık Programları bazı okullarda 4-6 ay gibi uzun süreler de verilirken, bazı İngiltere dil okullarında ise sadece 4-6 hafta gibi kısa sürelerde verilir.

İngiltere’de IELTS Hazırlık Programları genellikle Londra, Cambridge gibi büyük şehirlerdeki İngiltere Dil Okullarında tercih edilmektedir.

TOEFL Hazırlık Programları :

Programlara kayıt olacak öğrencilerin belli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir.. 

Program başlangıçları, Genel İngilizce programlarından farklı olarak her Pazartesi değildir. Belli başlangıç tarihleri vardır.

Mesleki İngilizce Programları :

Bu programların amacı, belli derecede İngilizce bilgisi olan öğrencileri, kendi alanlarında terminolojiye hakim olmalarını, yazışmalarda, sunumlarda kendilerini rahatça ifade etmelerini sağlayabilecek şekilde eğitmektir.

Mesleki İngilizce programları arasında, Tıp İngilizcesi, Hukuk İngilizcesi, Sekreterler için İngilizce, Turizmciler için İngilizce, Modacılar için İngilizce vb. programlar sayılabilir.

Bu programlara katılabilmek için belli düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmak gerekmektedir.

Profesyoneller için İngilizce :

Bu programın amacı; vakti az olan profesyonelleri en kısa sürede ihtiyaçlarına yönelik olarak çalıştırmaktır.

Sınıf ortamında az kişi bulunmaktadır.

Programlar genellikle 2-3 haftalıktır.

Başlangıç tarihleri her Pazartesi değildir belli zamanlarda başlarlar.

Ayrıca bazı okullar profesyonellerin talebi doğrultusunda kişiye göre program hazırlamakta ve sunabilmektedir. 

Teacher Training Programları :

Bu programlar deneyimli İngilizce öğretmenlerinin ya da İngilizce öğretmen adaylarının katılabileceği programlardır. 

Bu sertifikaları alan İngilizce öğretmenler ve öğretmen adayları kariyerleri için önemli bir adım atmış olurlar.

Program süreleri genellikle 2-3 haftadır.

Belli başlangıç tarihleri vardır.

İş İngilizcesi Programları :

Bu programlara katılabilmek için belli düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmak gerekmektedir.

Programlar genellikle İş dünyasında olan kişiler tarafından talep edilmektedir.

Program çerçevesinde; iş terimlerini ve iş hayatında yazışma dili üzerine çalışılır.

Program süreleri, çalışan ve tatil süreçlerinde bu programlara katılabilecek yetişkinlere göre dizayn edilmiştir.

 

Hukuk İngilizcesi :

Katılım için en az Orta seviyede İngilizce bilmek gerekmektedir.

Programa katılan öğrenciler Hukuk terimlerine, hukuksal yazışmalara hakim olmaya yönelik eğitim alırlar.

Dil okullarının bazılarında TOLES'e (Test of Legal English) hazırlananlar için de eğitim verilmektedir.

İngiltere’de Üniversite Eğitimi Hakkında :

İngiltere’de Eğitim süresi 3 yıldır.

3 yıllık eğitim öncesi 1 yıllık hazırlık eğitimi bulunmaktadır. Bu hazırlık yılına ‘Foundation’ denir.

Foundation; İngilizce hazırlık eğitimi değildir. Öğrenci hangi alanda üniversite okumak istiyorsa o alana yönelik aldığı eğitime ‘Foundation’ denir.

Öğrenciler Foundation eğitimini, üniversite bünyesinde ya da bir Kolej’de alabilirler.

Bu programa katılabilmek için belli düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmak gerekmektedir.

Eğer yeterli İngilizce seviyesi yoksa İngilizce eğitimi almaları gerekmektedir.

Öğrenci Foundation eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Lisans eğitimine başlamaktadır.

İngiltere  Üniversite başvurularında, öğrencinin kendi ülkesindeki almış olduğu lise notları, Foundation’daki başarısı ve IELTS skoru önem taşımaktadır.

Öğrenciler, İngiliz Üniversiteleri’nde Mühendislik’ten İşletme’ye, Moda’dan İletişim’e pek çok alanda üniversite eğitimi alabilirler.

İngiltere’de Master Eğitimi Hakkında :

İngiltere’de master eğitim süresi 1 yıldır.

Öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini IELTS ile (bazı okullar TOEFL sonucunu da kabul etmektedirler) kanıtlamaları gerekmektedir.

Başvuru aşamasında öğrenciler henüz İngilizce yeterlilik sınavlarına girmedilerse yine de başvurularını yapabilirler.  Bu durumda okullar öğrenciye ‘Şartlı Kabul’ gönderir. 

İngilizce yeterliliğin yanında not ortalaması da önemli bir noktadır.

Not ortalaması yüksek olmayan ve almış olduğu lisans eğitiminden farklı bir alanda master programlarına başvurmayı düşünen öğrenciler için master eğitimi öncesi bir alternatif de Pre-Masters programlarıdır.

Pre-Masters programının süresi 3 , 6 ve 9 ay arasında değişmektedir.

Pre-Masters programlarının içeriğinde öğrenciler bazı temel dersler ile IELTS Hazırlık dersleri alırlar.

İngiltere’de Doktora Eğitimi :

Doktora eğitiminin süresi üç yıldır.

Doktora eğitimi, bir alana ilgi duyan ve o alanda araştırmalar yapmak isteyen öğrenciler için uygundur.

Programlara başvuru aşamasında, öğrencilerin daha önceki akademik durumu, araştırma yapmak istedikleri alan ve İngilizce yeterlilikleri dikkate alınmaktadır.

Öğrenciler İngilizce seviyelerini IELTS ile kanıtlamak zorundadırlar.

Doktora programının ücretleri okullara göre değişmektedir.

İngiltere’de Lise Eğitimi :

İngiltere’de lise eğitimi alabilmek için iyi derecede İngilizce bilmek gerekmektedir.

Ayrıca okullara kabul aşamasında öğrencilerin daha önce okullarında almış oldukları notlar dikkate alınmaktadır.

Öğrenciler 18 yaş altı oldukları için güvenlik okullarda çok dikkat edilen konuların başında gelmektedir.

Konaklama kampus içerisinde ya da okula çok yakında bulunan yurtlarda olmaktadır.

Ücretler Okullara bağlı olarak değişmektedir.

  • 30 November 2018, Friday
, ,

EDUCATION SERVICES

English & Certificate Programs

English & Certificate Programs

Certificate Programs, VIP group and One-to-One English, TOEFL IBT, TOEIC and IELTS courses

Education Abroad Services

Education Abroad Services

Study Abroad Programs in the USA, UK, Australia, New Zealand and Eurpean Countries.

International Cultural Exchange

International Cultural Exchange

Work Experience at Walt Disney World, Cultural Exchange programs in the USA, Europe and Turkey

Photo Gallery

Photo Gallery

Here, you can see the photos of our students and clients who recieved service from us.

Video Gallery

Video Gallery

You can watch our videos related to our students, services and some activities.

Testimonials About Candelas

Testimonials About Candelas

Here, You can read the testimonials from our students, teachers working with us and our clients.

Read the testimonials about us and write your comments.

MY ENGLISH CLASSES ONLINE

While taking your English lessons online from MyECO in specially designed virtual classrooms, you will not feel a need for a face to face classroom lesson.

Candelas Education is 12 years old

MyECO Online English

While taking your English lessons online from MyECO in specially designed virtual classrooms, you will not feel a need for a face to face classroom lesson.All the content of MyECO has been designed suitable to the levels of The Common European Framework of Languages. Our video lessons have been prepared carefully and exclusively. You will learn through intensive exercises and drills.

 

LIKE OUR PAGE

4000+

FOLLOW US

250+

FOLLOW US

900+
Study in Germany

Study in Germany
NEXT CONTENT

TOP