YÖK accreditation for the diplomas receieved abroad.

Yurtdışında eğitim almak için karar alan öğrencilerin ve ialelerinin aklına gelen ilk soru gidecekleri okulun “YÖK DENKLİĞİ VAR MI ? yoksa YOK MU ?” sorusudur. YÖK DENKLİĞİ ve YÖK tarafından TANINMA olguları iki farklı konudur. Tanıma ile denklik aynı anlama gelmemekte olup çoğu zaman birbiri ile karıştırılmaktadır. YÖK kurulunca tanınan üniversitelerin denklik işlemi ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve bir süreç sonunda tamamlanır. İlgili yurtdışı yükseköğretim kurumlarının YÖK kurulunca tanınmakta olması o kurumdan mezunlara direk denklik hakkı vermez.

YÖK tarafından Tanınma

Tanınma gideceğiniz üniversitenin kendi özelliği ile ilgili bir durumdur. Yurtdışında eğitim alacağınız ülke, üniversite, üniversitenin fiziki yapısı, kadro yapısı, eğitim uygulamaları, eğitim alınacak okulun bulunduğu ülkedeki resmi durumu gibi kriterler incelenerek üniversitelerin uygunluğuna; daha doğrusu eğitim kurumunun üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına YÖK tarafından karar verilir. Bir diploma için denklik başvurusu yapabilmeniz öncelikle eğitim alacağınız okulun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığına bağlıdır. YÖK genellikle devlet üniversiteleri ve köklü okulları tanımaktadır.

Yurtdışında okuyacağınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmek istiyorsanız YÖK’e bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Dilekçede adınızı, soyadınızı, telefonunuzu, adresinizi, istenen okulun tam adını (Orjinal adı, İngilizce adı, Türkçe adı), okulun bulunduğu ülkeyi, şehri,  ilgili bölümün adını, almak istediğiniz eğitim düzeyini (ön lisans, lisans, yüksek lisans) yazmanız, daha sonra YÖK Denklik Birimi’ne posta ya da kargo ile göndermeniz gerekir. Size 15 gün içinde cevap verilecektir. Planlamanızı buna göre yapmalısınız. Ayrıca güncel değişiklikleri YÖK kanalıyla takip etmeniz tavsiye edilir.

Telefon (Denklik İşlemleri ve Başvuru Sorgulama): 444 8 965 (444 8 YÖK)
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – 06539
Bilkent / ANKARA
E-posta: denklik@yok.gov.tr

YÖK Denklik

Denklik alacak olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgili bir konudur. Yani eğitiminiz boyunca alacak olduğunuz zorunlu derslerin ve içeriklerinin, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri, içerik ve yoğunluklarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Şayet aldığınız eğitim ile Türkiye’deki benzer alanda uyum ve uygunluk varsa aldığınız diplomanıza denklik verilir. Eğer alacağınız eğitimde bir uyum yoksa ya da derslerde farklılık var ise, eksik derslerinizi Türkiye’de bir üniversitede almanız ya da YÖK denklik sınavına girmeniz gerekebilir. Denklik sınavında 100 üzerinden 50 puanı almanız durumunda diplomanıza denklik verilir.

Örneğin, yurt dışında herhangi bir bölüm okursanız daha sonra Türkiye’ye döndüğünüzde burada almanız gereken ama almadığınız eksik dersleri tamamlamanız gerekir.  Fakat bazı bölümler, örneğin makine mühendisliği gibi, direk denklik alabilir. Denklik almak için mezun olduktan sonraki başvuruyu YÖK’e yapmanız gerekir. Gerektiğinde YÖK sizden bir seviye tespit sınavına girmenizi isteyebilir.

Avrupa Birliği süreci ve Bologna anlaşması sonrasında Denklik kapsamında YÖK tarafında pozitif ve önemli gelişmeler olmuştur.  Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle birliğe üye ülkelerde alınan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında çok büyük bir sorun kalmamıştır. Birliğe üye olmayan ama Bologna anlaşması kapsamındaki ülkelerde de (Örneğin: Rusya, Ukrayna vb.) diplomaların tanınması ve denklik almasıyla ilgili önemli bir engel kalmamıştır.

Yurtdışındaki üniversitelere ÖSYM-YÖK aracılığı ile yerleşirseniz (ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yazan üniversitelere“Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Makedonya, Moldova”yerleşenler için) mezuniyet sonrasında gerekli evraklarla başvurunca denklikleriniz onaylanmaktadır.

Candelas Eğitim danışmanlığında yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için;

Eğer Denklik sizin için önemli değil ise;

Yurt dışında kariyerinize devam etmek ya da Türkiye’de özel sektörde ilerlemek istiyorsanız, lisans için lise diploması, master için lisans diplomanız ile beraber bizlere başvurmanız yeterli olacaktır.

Diploma denklik konusu sizin için önemli olmadığı durumlarda çok kolayca dilediğiniz ülkede Üniversiteye Candelas yardımıyla yerleştirileceksiniz.

Eğer Denklik sizin için çok önemli ise;

TIP, Diş hekimliği vb. Yurt dışında aldığınız eğitimi Türkiye’de icra etme hedefiniz var ise, aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeniz sizlerden istenecektir !

2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren;

  1. DÜNYADA EN İYİ 1000 ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM ALACAKLAR: Yurtdışında eğitime başladığınız yıl; CWTS Leiden RankingAcademic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP)tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 üniversite içerisine giren üniversitelerde eğitim almanız gerekir! Bu okullarda eğitiminizi tamamlarsanız, mezuniyet sonrasında denklik için YÖK’e direk başvurabilirsiniz. Şayet okuyacağınız okul ilk 1000 içinde değilse ya da bu okullarda eğitim alma imkânınız yok ise farklı koşulları yerine getirmeniz gerekecektir.
  2. İLK 1000’ÜN DIŞINDAKİ DİĞER ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM ALACAKLAR: Eğitime başlayacağınız yıl, üniversiteniz ilk 1000 içinde değilse aşağıdaki koşulları yerine getirmeden diploma denklik imkânı olmayacaktır!

1.     TIP Doktorluğu Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Tıp Doktorluğu okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Tıp Doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 40 bin içinde yer almış olmanız gerekmektedir.

2.     HUKUK Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Hukuk okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Hukuk alanındaki sıralamada ilk 150 bin içinde yer almış olmanız gerekmektedir.

3.     Mimarlık Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Mimarlık okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Mimarlık alanındaki sıralamada ilk 200 bin içinde yer almış olmanız gerekmektedir.

4.     Mühendislik Okuyacaklar için Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Mühendislik okumak için, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Mühendislik alanındaki sıralamada ilk 240 bin içinde yer almış olmanız gerekmektedir.

5.     Tıp Doktorluğu, Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik Dışındaki DİĞER BÖLÜMLERDE Okuyacaklar İçin Denklik Ön Koşulu

– Yurtdışında Tıp Doktorluğu, Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik dışında bir bölümde okumak istiyorsanız, 1. sınıfa başlayacağınız yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almış olmanız gerekecektir. Dolayısı ile puanınız o yıl Türkiye’de herhangi bir bölümde eğitim almanıza olanak tanıyorsa, yurtdışında da okuyabilir ve mezuniyet sonrasında denklik başvurusunda bulunabilirsiniz. Diğer bir deyişle üniversite sınavı ile en düşük bir bölüme yerleşmeniz gerekecektir.

6.     ÖSYS Klavuzunda Yer Almayan Alanlarda Okuyacaklar İçin Denklik Ön Koşulu

– ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim almak istiyorsanız, ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almanız gerekmektedir.

YÖK’ün Denklik İşlemlerinde Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız..

YÖK Denklik İstatistikleri için tıklayınız…

 

Bologna Süreci nedir?

Bologna Süreci, bir çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile Türkiye’nin de dâhil olduğu 47 üye ülke tarafından imzalanarak oluşturulan ve sürdürülen bir eğitim sürecidir.

Bologna Sürecinin hedefi Avrupa’da eğitim alan kişilerin rahatça Avrupa içinde dolaşabilmeleri ve iş bulabilmeleridir. Böylece Avrupa’nın  iş ve eğitim alanlarında dünyanın cazibe merkezi olması amaçlanmaktadır.

Bologne süreci ülkelerin ve kültürlerin eğitime yansıtılarak tek tip eğitim sisteminden uzak, zengin içerikli ve farklılıkları yansıtan bir eğitim ağının kurulmasıdır.

Not:

Bu sayfada verilen bilgiler güncelliğini kaybetmiş ya da içeriğinde değişmiş olabilir. Güncel değişiklikleri YÖK sayfasından takip edebilirsiniz. http://www.yok.gov.tr/web/denklik

 

  • 31 March 2018, Saturday

EDUCATION SERVICES

English & Certificate Programs

English & Certificate Programs

Certificate Programs, VIP group and One-to-One English, TOEFL IBT, TOEIC and IELTS courses

Education Abroad Services

Education Abroad Services

Study Abroad Programs in the USA, UK, Australia, New Zealand and Eurpean Countries.

International Cultural Exchange

International Cultural Exchange

Work Experience at Walt Disney World, Cultural Exchange programs in the USA, Europe and Turkey

Photo Gallery

Photo Gallery

Here, you can see the photos of our students and clients who recieved service from us.

Video Gallery

Video Gallery

You can watch our videos related to our students, services and some activities.

Testimonials About Candelas

Testimonials About Candelas

Here, You can read the testimonials from our students, teachers working with us and our clients.

Read the testimonials about us and write your comments.

MY ENGLISH CLASSES ONLINE

While taking your English lessons online from MyECO in specially designed virtual classrooms, you will not feel a need for a face to face classroom lesson.

Candelas Education is 11 years old

MyECO Online English

While taking your English lessons online from MyECO in specially designed virtual classrooms, you will not feel a need for a face to face classroom lesson.All the content of MyECO has been designed suitable to the levels of The Common European Framework of Languages. Our video lessons have been prepared carefully and exclusively. You will learn through intensive exercises and drills.

 

LIKE OUR PAGE

4000+

FOLLOW US

250+

FOLLOW US

900+
İşte Avrupanın En Yenilikçi Üniversiteleri

İşte Avrupanın En Yenilikçi Üniversiteleri
NEXT CONTENT

TOP